Yerel Ağ (LAN)
Yerel Ağ olarak tanımlanan Local Area Network, aynı yapı içerisindeki sınırlı bir alanda birbirine bağlanmış bilgisayarlardan oluşur.  İnternet kafeler yerel ağlara çok güzel bir örnektir. LAN’larda temel amaç, aynı yapı içinde kullanılan bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını, ortak çalışma ortamını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesi sayesinde bilginin hızlı bir şekilde işlenmesinin sağlamaktır. Örneğin bir odada on bilgisayar olduğunu farz edelim her bir kullanıcının sürekli yazıcı kullanması gerekli . Eğer ağ ortamı yoksa, bunu ya hepsine ayrı ayrı yazıcı bağlayarak işinizi görürsünüz. ya da kim döküman çıkaracaksa o kişi dökümanı kaydedip yazıcının bağlı olduğu bilgisayardan çıkış alarak sorunu çözersiniz. Birinci yöntem çok masraflı, ikincisi ise çalışma performansını düşürecek ve çok zaman kaybına neden olabilecek bir yöntemdir. İşte bu sorun ufak bir ağ kurarak yazıcının kullanım sıklığına bağlı olmak kaydıyla ağa bağlı bir yada birkaç bilgisayara yazıcı kurup, bu yazıcıları da ağdaki diğer bilgisayarların kullanımı için paylaşıma açılabilinir. Böylece hem maddi yönden tasarruf sağlanır, hem de çalışma performans artar.
Geniş Alan Ağları (WAN)
Wan, farklı bölgelerdeki yerel ağların (LAN) bağlanması sonucu oluşa bilgisayar ağıdır. WAN’lar çok geniş alanları kapsamaktadır. Bu LAN’ların birleşmesi için bir takım özel aletler gereklidir. (Link antenleri, uydu bağlantıları, tekrarlayıcılar, geçitler vs.)  WAN sistemi üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Uzak ağların en çarpıcı özelliği, tıpkı yerel ağlar gibi kullanılabilmesidir. Ancak WAN’larda kullanıcı sayısı arttıkça bağlantı hızı da düşer, klavyeden yazdıklarınız nispeten daha uzun sürede karşıya geçer. Bu gibi durumlarda daha fazla bant genişliği gereklidir. LAN bağlantıları yerel olduğundan kısa mesafelerde kullanılır ve doğal olarak daha hızlıdır. Gününümüzde yaygın olarak kullanılan LAN teknolojisi Ethernet’tir. Ethernet’te sağlanan veri iletişim hızları 10 Mbps’den 1000 Mbps ‘ye kadar geniş bir aralıktadır. Gelişen Şehirler arası, ülkeler arası ağlardır. Değişik tipteki LAN ların birleşmesiyle oluşurlar. teknoloji ile maliyetlerin azalması ve duyulan hız ihtiyacı dolayısıyla Fiber To The Desk denilen Gigabit Ethernet sistemleri de kullanılamaktadır.
Ağ Yönetimi
Ağ Yönetimi veri ağlarınızın güncel teknolojiler doğrultusunda tasarlanması, temini, kurulumu, yönetimi, yüksek devamlılıkta ve performansta çalışmasını sağlanması sağlar.