Müşterilerimizin altyapılarını oluşturan ürünlerin standartlara uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak, sistem üzerinde yer alan ürünlerden oluşan altyapı, iletişim ortamı ve ağını bir bütün halinde çalışır durumda bulundurmak ve sistemden en iyi performans değerlerini elde etmek amacıyla sunulan katma değerli hizmetler destek Hizmetleri ile ihtiyaçları ve beklentileri, en uygun hizmet çözümleri ile karşılamak, memnuniyet ve verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. BT sürekliliğini sağlamak, mevcut teknolojik cihazlara müdahale, yükseltme ve destek anlamında farklı seçeneklerle hizmet sunmaktadır.