Platinum Bilişim, günümüzün sürekli gelişen ve yenilenen bilişim dünyasında, kurumların teknolojiyi en etkin ve doğru biçimde kullanılmasına hizmet vermek amacıyla 28 Temmuz 2011 yılında kurulmuştur. Tüm dünyada gelişen teknoloji ve artan rekabet, hizmet ve müşteri odaklılığa geçiş, firmaların bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri daima yakından takip etmelerini ve bilgi teknolojilerini daha verimli kullanmalarını zorunlu kılıyor.
Platinum Bilişim, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak, iş dünyasında verimlilik sağlayan, yöneticilere ve bilişim profesyonellerine yeni bakış açıları kazandıran çözümleri sunuyoruz. Bugünün şartlarında her kurumun en büyük ihtiyacı, kaliteli, hızlı ve sürekli hizmettir.
Platinum Bilişim, çözüm ortağı olan yerel ve ulusal firmalarla, kurumlara ihtiyacı olan çözümü, ürünü veya hizmeti, en hızlı haliyle sunmaktır.